פינחס ספיר 8

נס ציונה

08-95863264

sun - thu: 9:00 - 17:30

המפקח על המקרקעין

מפקח המקרקעין הינו מפקח אשר אחראי על בדיקת ההיבטים השונים בכל מה שקשור לתחום המקרקעין והפיקוח על הבתים המשותפים ויחסי שכנים בבתים ובבניינים משותפים. 

המפקח על המקרקעין צריך להיות בקיא ומודע לכל התקנות והחוקים הקשורים לבתחום המקרקעין. המפקח יוודא כי אין פעילות בלתי חוקית על הקרקע וכי מתקיימים כלל התקנות הנאותות על ידי כל הגורמים המעורבים על מנת למנוע תאונות או נזק לרכוש או שימוש לא חוזקי בקרקע.

למפקח על המקרקעין חשיבות רבה בניהול והגנה על רכוש ציבורי והפרטי. הוא בודק שהשימוש בקרקע הינו בהתאם לייעודה. המפקח אחראי על מניעת שימוש בלתי מורשה בקרקע ושימוש בלתי חוקי אחר בקרקע. בדיקה בדברר עמידה בדרישות החקיקה הקשורות לשימוש חובה בחלקות קרקע המיועדות למגורים או לבנייה אחרת ועוד.

המפקח על המקרקעין מטעם המדינה מבצע את עבודתו באמצעות מספר כלים: הוא יכול לבצע בדיקות בהתאם לתוכנית עבודה מוסדרת מראש, בדיקות לא מתוכננות וכן לעשות מעקב שיטתי אחר מילוי דרישות חוק המקרקעין.

במידה ובמהלך בדיקות אלו מתגלים אי סדרים כלשהם או סימני עבירה על חוק המקרקעין, ניתן לפתוח בבדיקה מעמיקה יותר ואף לערוך פרוטוקול עבירה מינהלית.

כמו כן מפקח מקרקעין מטעם המדינה יכול לתת צו ועל הגוף העומד מולו לפעול בהתאם לצו לתיקון הליקויים שנמצאו. במקרה של אי מימוש הצו, מפקח מקרקעין יכול הלחליט על פתיחת הליכים בעבירה מנהלית עקב אי מילוי הצו בתוך התקופה שנקבעה. 

במקרה של אי עמידה בדרישות המפורטות בצו בתוך התקופה שנקבעה, המפקח על המקרקעין יכול להטיל אמצעים מינהליים על העבריינים בהתאם לקבוע בחוק, תוך העברת של כלל החומרים והראיות שנאספו בתיק עד כה לבית המשפט.

Share this post

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

רישיון להקמת חברת אשראי

רישיון להקמת חברת אשראי הוא מסמך שהוציא המדינה המאפשר לאדם או לחברה להקים ולנהל חברת אשראי משלהם. הרישיון ניתן לאחר הגשת בקשה ואישור המדינה. לאחר

קרא עוד »

ביטול כתב אישום

אם אתה עומד בפני כתב אישום, ייתכן שאתה תוהה כיצד ניתן לבטל אישומים כאלה. מה המשמעות של ביטול כתב אישום? במובנים מסוימים הם זהים, שכן

קרא עוד »