פינחס ספיר 8

נס ציונה

08-95863264

sun - thu: 9:00 - 17:30

עורך דין לפשיטת רגל אביתר כהן

עובדים בחדלות פירעון

עובדים שכירים יכולים להרגיש לרוב ביטחון תעסוקתי / כלכלי בזמן עבודתם בתאגיד כזה או אחר, בהנחה והם עובדים חרוצים ומסורים הממלאים את חובתם על פי הקבוע בחוזה העבודה שנחתם עם מנהלי החברה. אך מה קורה במצב בו התאגיד בו הם עובדים קורס מבחינה כלכלית והבטחת ההכנסה של העובדים אינה ידועה? 

במצב כזה התאגיד מגיע למצב של חדלות פירעון, כך שבעלי החברה ואף העובדים והנושים רשאים ליזום את פירוק החברה בכדי לפרוע את החובות שנצברו לזכות התאגיד. חוק ביטוח לאומי קובע כי במקרה בו תאגיד איננו מסוגל לשלם את הכספים המגיעים לעובדים, הם זכאים לכמה זכויות בסיסיות שיבטיחו את המשך פרנסתם על אף פירוק חברה.

לאילו זכויות העובדים זכאים במסגרת הליך חדלות פירעון לתאגיד?

  • תשלום שכר עבודה שוטף – במקרה בו עובד לא קיבל את משכרותו החודשית במשך תקופה מסוימת כתוצאה מגירעון כלכלי של החברה, ביטוח לאומי ישלם לו את גובה המשכורת שלא שולמה עד להפסקת פעילות החברה, כאשר התשלום כולל את המגיע לו בחוק כמו שעות נוספות, בונוסים ומענקים נוספים להם הוא זכאי נוסף על שכר הבסיס.
  • תשלום ימי חופשה – עובד זכאי בנוסף גם לקבלת תשלום עבור פדיון ימי החופשה שנצברו לזכותו, זאת על פי חוק חופשה שנתית התשי"א 1951.
  • תשלום דמי הבראה – במידה ועובד לא קיבל את תשלום דמי ההבראה להם הוא זכאי, ביטוח לאומי משלם לו את החלק היחסי עד לתקופת הפסקת העבודה בשקלול של השנתיים האחרונות לעבודתו בחברה.
  • תשלום פיצויי פיטורים – סכום הפיצויים ישולם לעובד בהתאם לתקרת הפיצויים הקבועה בחוק, וזאת במקרה וסכום הפיצויים אינו מכוסה בקופת הגמל שיש לעובד.
  • תשלום קופת גמל – גם קופת הגמל של העובד איננה תיפגע במסגרת הליכי חדלות פירעון של תאגיד, כך שביטוח לאומי ידאגו להעביר את הסכומים המופרשים מהמעסיק ישירות לקופה, כאשר הסכום המקסימלי יהיה עד לגובה של שכר כפול ע"פ הממוצע בשוק.

אופן הגשת תביעה למימוש הזכויות

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקפו במהלך חודש ספטמבר 2019, ולכן אופן הגשת תביעת זכויות העובדים במקרה של פירוק חברה בתהליכי חדלות פירעון משתנה. 

במקרה של תאגיד שקיבל צו פירוק קבוע / צו לפשיטת רגל לפני כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, העובד השכיר יגיש את התביעה למנהל שנקבע בהליך. לעומת זאת עובד שכיר של תאגיד שקיבל צו לפתיחת הליכים במסגרת הרפורמה החדשה, יגיש את התביעה ישירות מול המוסד לביטוח לאומי.

מידע שכדאי לדעת בנוגע לזכויות עובדים בחדלות פירעון

יש לזכור כי הליכי פירוק חברה וחדלות פירעון הינם ארוכים וסבוכים ולכן יש לשכור את שירותיו של עו"ד לפשיטת רגל אביתר כהן, ועל סמך הזמן וההחלטות הנוגעות להליכים אלו  – המוסד לביטוח לאומי ממשש את זכויות העובדים. בכל מקרה ישנה עדיפות ראשונה לפירעון חובות התאגיד מול העובדים, עוד בטרם נפרעו החובות כלפי הנושים השונים.

Share this post

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

העסקת עובדים סיעודיים זרים

העסקת עובדים זרים

העסקת עובדים  זרים הפכה זה מכבר לנורמה בישראל. יחד עם זאת, התנאים להעסקת עובדים זרים הם מורכבים ולעיתים גם נוקשים. בנוסף, הצורך בהעסקת עובדים סיעודיים

קרא עוד »